Wartości ADAP

Prawo nie zawsze idzie w parze z tym, co słuszne i dobre. Jednak w sprawach, którymi się zajmujemy musi być przestrzegane. Przyzwoitość nie ma odzwierciedlenia w przepisach.

więcej »

Referencje

Poniżej znajdą Państwo referencji wystawionych przez naszych długoletnich Klientów.

więcej »

Kontakt

ADAP
os. B. Chrobrego 20/191
60-681 Poznań
tel./fax 061 822 36 38
kom. +48 602 771 814

Oferta


doradztwo ADR

dokumentacje techniczne

zarządzanie procesami

szkolenia

Doradztwo ADR

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, załadunek, rozładunek, pakowanie i napełnianie, powinno zgodnie z aktualnym prawem wyznaczyć doradcę (doradców) do spraw bezpieczeństwa (DGSA) w transporcie towarów niebezpiecznych odpowiedzialnego za wspieranie i wdrażanie bezpiecznych standardów w tej działalności.

Firma ADAP powstała w celu świadczenia usług doradczych związanych z towarami niebezpiecznymi. Naszym celem jest wspomaganie działalności firm w zakresie maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązania prawne dotyczące towarów niebezpiecznych. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR (ESD/ADR)

Kwalifikacje Zawodowe »