Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych, załadunek, rozładunek, pakowanie i napełnianie, powinno zgodnie z aktualnym prawem wyznaczyć doradcę (doradców) do spraw bezpieczeństwa (DGSA) w transporcie towarów niebezpiecznych odpowiedzialnego za wspieranie i wdrażanie bezpiecznych standardów w tej działalności.

Firma ADAP powstała w celu świadczenia usług doradczych związanych z towarami niebezpiecznymi. Naszym celem jest wspomaganie działalności firm w zakresie maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązania prawne dotyczące towarów niebezpiecznych. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Doradców ADR (ESD/ADR)

Firma „ADAP” świadczy usługi doradztwa ADR w zakresie:

  • doradztwa przy przewozie materiałów niebezpiecznych
  • oceny zgodności przewozu z wymaganiami ADR
  • sporządzania rocznego sprawozdania a działalności przedsiębiorstwa dla potrzeb organów administracji państwowej
  • sporządzania raportów powypadkowych powstałych z udziałem towarów niebezpiecznych zgodnie z wymogami prawnymi, dla potrzeb organów administracyjnych prowadzących postępowanie z wypadkiem
  • wdrażania i sprawdzania planu ochrony towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie
  • szkolenia pracowników w firmach związanych z towarami niebezpiecznymi
  • pomocy przy doborze opakowań i środków transportu towarów niebezpiecznych

Kwalifikacje Zawodowe »