Poufność

Jako Zleceniobiorca firma „ADAP” zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych przy realizacji umowy lub zlecenia. W przypadku przekazania do realizacji umowy bądź zlecenia jakichkolwiek dokumentów zobowiązujemy się do ich zwrotu najpóźniej w dniu zakończenia realizacji umowy bądź zlecenia. Jednocześnie zobowiązujemy się do powstrzymania się od wykonywania kopii przekazanych dokumentów, lub do ich przekazywania osobom trzecim, lub zachowywać je dla siebie.

Kwalifikacje Zawodowe »