Regulacje prawne

Akty prawne

  • Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 99 , poz. 667 zobacz dokument) - powyższe zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
  • Ustawa z dnia 28 października 2002r o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 zobacz dokument, ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 757 zobacz dokument, Nr 141, poz. 1184 zobacz dokument oraz w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1834 zobacz dokument)
  • (Dz. U. Nr 141, poz. 1184) (188.94 KB) (Dz. U. Nr 180, poz. 1497) (1.22 MB) (Dz. U. z 2006 r. nr 199, poz. 1469) - Pobierz (567.95 KB) (Dz. U. z dnia 6 października 2006 r. nr 181, poz. 1335) - Pobierz (1.02 MB) Dz. U z roku 2000 Nr 122 poz.1321

Kwalifikacje Zawodowe »