...zarządzanie wiedzą i rozwój...

"Z wiedzą jest jak z wiosłowaniem pod prąd. Skoro tylko zaprzestaniesz pracy, zaraz spycha cię do tyłu”

Przeprowadzamy szkolenia w uznanych jednostkach szkolących, jak również samodzielnie w takich dziedzinach jak:

  • Przygotowanie pracowników do złożenia egzaminów kwalifikacyjnych i okresowych, przed komisjami egzaminacyjnymi dla obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, które objęte są dozorem technicznym.
  • Szkolenie pracowników zajmujących się sprzedażą paliw na stacjach paliwowych i pracowników zatrudnionych w bazach paliwowych, między innymi napełnianiem i opróżnianiem zbiorników transportowych z materiałami niebezpiecznymi oraz napełniających zbiorniki samochodowe gazem płynnym i sprężonym.
  • Szkolenie okresowe dla osób zajmujących się towarami niebezpiecznymi sklasyfikowanymi w przepisach ADR/RID, które wymagają bieżącego uzupełniania wiedzy w związku z okresową nowelizacją tych przepisów.

Kwalifikacje Zawodowe »