Usługi ADAP

Firma „ADAP” świadczy usługi doradztwa ADR w zakresie:

  • doradztwa przy przewozie materiałów niebezpiecznych
  • oceny zgodności przewozu z wymaganiami ADR
  • sporządzania rocznego sprawozdania a działalności przedsiębiorstwa dla potrzeb organów administracji państwowej
  • sporządzania raportów powypadkowych powstałych z udziałem towarów niebezpiecznych zgodnie z wymogami prawnymi, dla potrzeb organów administracyjnych prowadzących postępowanie z wypadkiem
  • wdrażania i sprawdzania planu ochrony towarów niebezpiecznych w przedsiębiorstwie
  • szkolenia pracowników w firmach związanych z towarami niebezpiecznymi
  • - pomocy przy doborze opakowań i środków transportu towarów niebezpiecznych

Kwalifikacje Zawodowe »