Wartości ADAP

Prawo nie zawsze idzie w parze z tym, co słuszne i dobre. Jednak w sprawach, którymi się zajmujemy musi być przestrzegane. Przyzwoitość nie ma odzwierciedlenia w przepisach. A do przyjęcia zasad etyki, których nauczyliśmy się od innych, nikogo nie zmuszamy. We wzajemnych relacjach ze Zleceniodawcą my stosujemy poniższe zasady:

  • Masz prawo postępować, tak jak chcesz. Każdy ma prawo dążyć do szczęścia. Pamiętaj jednak, że nie możesz przy tym krzywdzić innych.
  • Dotrzymuj słowa. Słowa są najważniejszym aktywem doradcy, raz niedotrzymane, nigdy nie pozwolą zbudować zaufania do Twojej osoby.
  • Zawsze kieruj się celami Zleceniodawcy. Najważniejszy jest zawsze Zleceniodawca i jego potrzeby. Odetnij się od swoich przekonań i emocji przy realizacji zlecenia, wtedy należycie zrealizujesz to zlecenie.
  • Podczas realizacji zlecenia graj czysto i uczciwie. W ten sposób nie będziesz musiał pamiętać co powiedziałeś poprzedniego dnia.
  • Istnieją ludzie, których jednocześnie podziwiamy i szanujemy. Jednak jeżeli musisz wybrać między jednym a drugim, wybierz szacunek.
  • Jeżeli musimy sprawdzać, czy nasze zachowanie jest prawidłowe, to prawdopodobnie już przekroczyliśmy granicę przyzwoitości.
  • Jeżeli praca nie sprawia Ci już przyjemności – zrezygnuj.

Kwalifikacje Zawodowe »