Zarządzanie procesami

...skuteczne działanie i pełna kontrola...

Każdy proces wytwarzania i realizacji nowych wyzwań potrzebuje skutecznego zarządzania.

Oferujemy wszechstronną pomoc i nadzór przy realizacji nowych projektów związanych z towarami niebezpiecznymi i innymi urządzeniami wymagającymi sprawowania nad nimi dozoru technicznego w czasie ich projektowania, realizacji i eksploatacji. Proponujemy swoje usługi poparte wieloletnim doświadczeniem przy modernizacji i nadzór nad jej przebiegiem dla urządzeń, które aktualnie nie spełniają obowiązujących warunków technicznych określonych przepisami, a które mogą po przystosowaniu je spełniać.

Kwalifikacje Zawodowe »